Vasaregionen och staten enas snart om fortsättningen för Kvarkentrafiken

Pressmeddelande 10.10.2005 13.54 sv

Vasaregionen och staten kommer inom en nära framtid att göra ett avtal om hur trafiken över Kvarken kan tryggas efter årsskiftet. Det nuvarande avtalet om köp av passagerartrafik tar slut i slutet av detta år.

Det här berättade kommunikationsminister Susanna Huovinen under sitt besök i Vasa den 10 oktober.

Huovinen konstaterar att förhandlingarna med Vasa stad och Österbottens förbund har förlöpt i gott samförstånd. Parterna är eniga om behovet att trygga en fortsatt trafik. Avsikten är att man startar anbudstävlan om trafiken genast då avtalet är undertecknat.

Enligt budgetboken utlovas trafiken över Kvarken statligt stöd på 500 000 euro under 2006. Vasa stad och Österbottens förbund finansierar trafiken med 230 000 euro. Med stödet skall man ersätta de förluster trafiken förorsakar.

Enligt Huovinen görs avtalet om stöd högst till slutet av år 2007. Om underskottet från trafiken visar sig vara mindre än man beräknat minskas statens andel av finansieringen.Ytterligare information

statsekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
chefen för trafikserviceenheten Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260