Vehviläinen: Reformen av hamnlagen bör få fart

Pressmeddelande 06.05.2008 15.12 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen vill sätta fart på reformen av hamnlagen.
"Det är mycket viktigt att den nuvarande oklara lagstiftningen i sin helhet fås reviderad så snart som möjligt", betonar Vehviläinen.

"Vid förnyandet av hamnlagen tar man bland annat ställning till i hur hög grad hamnverksamheten behöver styras med koncessioner och paragrafer. Också beträffande hamnarnas myndighetsfunktioner finns det sådant som bör granskas. Dessutom behöver man klarlägga om lagen ska omfatta både privata och allmänna hamnar", påpekar Vehviläinen.

Vehviläinen tog upp behovet att få fart på reformen av hamnlagen då hon den 6 maj höll ett tal om nya riktlinjer inom trafikpolitiken vid Hamnförbundets hamndagar i Helsingfors.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en tidsenlig och fungerande lagstiftning för all hamnverksamhet. Vehviläinen väntar att arbetsgruppen ska presentera sitt förslag före den 31.3.2009. Målet är att den förnyade lagstiftningen kan träda i kraft från början av år 2010.

Ordförande för den arbetsgrupp som utreder behoven av reformer är rådet för internationella ärenden Silja Ruokola vid kommunikationsministeriet. Myndighetsarbetsgruppen hör under sitt arbete aktörer i hamnbranschen som sakkunniga.


Ytterligare information:
trafikministerns specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 0581030