Vehviläinen utmanar kollektivtrafikens aktörer till samarbete

Pressmeddelande 23.09.2008 17.06 fi sv

- Jag vill uppmuntra både beslutsfattarna och organisatörerna inom kollektivtrafiken till att öka innehållet i politiken för kollektivtrafiken. Diskussionen har förts närmast om nivån på statsstödet, men vi har på djupet saknat en klar politik för kollektivtrafiken. Nu är det dags att justera kursen, betonar trafikminister Anu Vehviläinen.

Vehviläinen talade kring ämnet den 23 september i Helsingfors vid ett seminarium inom ramen för kollektivtrafikens utvecklingsprogram Bättre vardag, bättre fungerande kollektivtrafik.

- Kollektivtrafikpolitikens status bör höjas betydligt. För det utvecklingsprogram som är under beredning vill jag som riktlinje betona att resenären är viktigast och att resekedjorna bör fungera.

- Ur användarens synvinkel bör kollektivtrafiktjänsten vara enhetlig. Anslutningstrafiken bör fungera smidigt och nivån på tjänsterna i reseterminalen bör vara i skick. Till helheten av tjänster hör också sådant som tillgänglighet, utveckling av elektroniska informationstjänster och anslutningsparkering.

- Samarbetet mellan de olika trafikformerna bör fungera bättre än för närvarande. Ett viktigt utvecklingsområde är gemensamma biljetter för tåg och bussar. Vad jag förstår kan tekniken inte utgöra något oöverkomligt hinder, men det finns en del att förbättra i fråga om att få olika trafikformer att komma överens. Situationen förbättras inte av en ömsesidig svartsjuka mellan tåg- och busstrafik, betonade minister Vehviläinen.

- Inom kollektivtrafiken verkar ett stort antal statliga myndigheter, kommuner, regioner, landskap och företag. Som trafikminister vill jag att aktörerna inleder ett djupare samarbete för att främja kollektivtrafiken. Ministeriet har för avsikt att vara brobyggare mellan kollektivtrafikens aktörer och statsmakten. Senare i höst ska linjedragningarna för utvecklingsprogrammet tas upp till behandling i regeringen, sade Vehviläinen.

- En hållbar kollektivtrafikpolitik börjar med att man definierar aktörernas roller och ansvar. Det skapar smidighet i den splittrade kollektivtrafiken. Vi bör reformera personalbiljetten för kollektivtrafik så att den på allvar uppmuntrar till användning. Under budgetmanglingen beslutade vi att regeringen inom detta år bereder en fungerande modell för personalbiljetten, betonade minister Vehviläinen.

- Jag är väl medveten om att ambitiösa mål inte kan nås utan tilläggsresurser. I det politiska beslutsfattandet är det emellertid svårt att föra fram ökade satsningar om inte kollektivtrafikens verksamhetsområde har en gemensam syn på vad man vill och vilka åtgärder det förutsätter, påminde Vehviläinen.

Ytterligare information: specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325