Vi behöver supersnabba förbindelser – beredningen av bredbandsstrategin inleds

Nyhet 12.07.2017 09.57 fi sv en

En man, dator (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av den nationella bredbandsstrategin. Strategin ska innehålla Finlands bredbandsmål för 2025 och 2030 och de sätt som målen ska uppnås på. Strategin har som syfte att vara teknologineutral. Den ska gälla såväl främjandet av fiberbyggande som trådlöst bredband.

- Förbindelser som fungerar både supersnabbt och friktionsfritt är redan nu en förutsättning för vårt dagliga liv och för affärsverksamhet. I framtiden kommer kapacitetsbehoven att växa ytterligare på grund av den digitala affärsverksamheten, på grund av att offentliga tjänster digitaliseras och att nöjesanvändningen ökar kraftigt. Strategin utarbetas så att den fyller behoven för dem som använder supersnabba förbindelser i framtiden, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I strategin ska bland annat målen för bredbandets täckning och hastighet fastslås. Utöver tillgängligheten måste också olika sätt att främja införandet av snabba nätförbindelser övervägas. Samtidigt motsvarar strategins mål flera av EU:s bredbandsmål.