Viitanen: Äkta lokal prägel betonas i de nya radiokoncessionerna

Nyhet 01.11.2013 14.18 fi sv

Statsrådet har beviljat 15 nya regionala och lokala koncessioner för radioverksamhet. Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen tror att de nya radiokanalerna främjar konkurrenskraften och mångfalden inom radioverksamheten även i framtiden.

- Grunder för statsrådets beslut var för det första strävan efter äkta lokal prägel, för det andra möjlighet för dem som verkat med kortvariga koncessioner att få bestående tillstånd och för det tredje beaktande av olika specialgruppers behov, säger Viitanen.

Enligt Viitanen kompletteras det finländska radioutbudet tack vare de nya koncessionerna dessutom med bland andra kanaler som betjänar ungdomar samt flera olika språkgrupper.

- Bland sökandena fanns många enastående koncept som skapar en tro på en framtid för den finländska radion, säger Viitanen och riktar ett tack till den höga nivån bland sökandena.

Sammanlagt inkom 20 ansökningar och de fördelades så att varje frekvenshelhet hade minst två sökanden.