null Viitanen: Informationssamhällsbalken viktig för konsumenten

Viitanen: Informationssamhällsbalken viktig för konsumenten

Nyhet 31.01.2014 09.49 fi sv en

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen (Foto: Statsrådets kansli)

Totalreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation fortskrider. Den 30 januari lämnade regeringen en proposition till riksdagen om en informationssamhällsbalk.

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen är mycket nöjd över att man har kommit till samförstånd om reformen av lagstiftningen som gäller elektronisk kommunikation.

- Informationssamhällsbalken är en helhet av lagar som underlättar vardagen eftersom den innehåller viktiga förbättringar som är viktiga särskilt för konsumenten, bland annat förbättringar i konsumentskyddet, konstaterar Viitanen.

I enlighet med regeringsprogrammet har man i informationssamhällsbalken sammanställt de viktigaste bestämmelserna om elektronisk kommunikation.

Tack vare avlägsnade överlappningar och en harmonisering av bestämmelserna innehåller informationssamhällsbalken drygt 350 paragrafer i stället för de nuvarande 490 paragraferna som finns spridda i tio olika lagar.

Syftet med informationssamhällsbalken är att säkerställa att tjänster inom elektronisk kommunikation finns tillgängliga överallt i Finland. Tjänsterna ska vara tekniskt utvecklade, säkra, lätta att använda och rimligt prissatta. Målet med lagstiftningen är också att skapa bättre förutsättningar för konkurrerande affärsverksamheter, för utveckling av kommunikationstekniken och för innovationer.

- De föreslagna bestämmelserna i informationssamhällsbalken förbättrar konsumentens ställning bland annat med tanke på avtalsvillkor och tjänsternas funktionalitet och möjliga ersättningar. Teleföretagets och tjänsteleverantörens gemensamma ansvar är också väsentligt då ett köp av produkter som är betalt med mobiltelefon inte förverkligas enligt överenskommelse, berättar minister Viitanen om lagens konkreta innehåll.

Informationssamhällsbalken avses träda i kraft den 1 januari 2015.