Yrkesförare av tunga fordon får behörighetskrav

Pressmeddelande 14.09.2006 15.06 sv

Regeringen föreslår att nya buss- och lastbilsförare förutom körkort också skulle vara tvungna att skaffa yrkeskompetens på basnivå. De som redan har fått ett kort skulle regelbundet vara tvungna att delta i fortbildning. En anteckning om behörigheten skulle göras i körkortet eller i ett särskilt kort för yrkesbehörighet.

Behörighetskraven ingår i ett lagförslag, med vilket man skulle verkställa EU:s direktiv om yrkesbehörighet i tung trafik. Regeringen beslutade om innehållet i lagpropositionen den 14 september.

Avsikten med propositionen är bland annat att förenhetliga miniminivån för förarnas yrkeskunnande och att öka yrkets status.

Åldersgränsen för när man får bli busschaufför skulle sänkas. Man skulle kunna börja den treåriga utbildningen för bussförargrundexamen genast efter grundskolan. Det är också numera möjligt att utbilda sig till lastbilsbranschen direkt efter grundskolan.

Hittills har det inte varit möjligt att bli busschaufför via yrkesutbildningen på ungdomsstadiet, utan undervisningen har på grund av ålderskraven varit enbart vuxenutbildning.

Enligt lagförslaget skulle en lokalbuss eller en minibuss för högst 16 passagerare få köras av en person som fyllt 18 år, förutsatt att han genomgått en treårig utbildning på 120 studieveckor, i vilken ingår 280 timmar undervisning för yrkeskompetens på basnivå för busschaufför.

Yrkeschaufför på stora bussar skulle man kunna bli efter 280 timmar undervisning som 21-åring. Om föraren har genomgått en försnabbad undervisning för yrkeskompetens på 140 timmar skulle han få köra buss av D-klass som 23-åring.

Efter 280 timmars undervisning för lastbilsföraryrkeskompetens skulle man som 18-årig få köra lastbil av C-klass eller CE-fordonskombination. Med försnabbad undervisning för yrkeskompetens skulle man få köra de här fordonen som 21-åring.

De som innan lagen trätt i kraft skaffat körkort för tungt fordon och som verkar som förare skulle vara tvungna att delta i en fortbildning på 35 timmar med fem års mellanrum. Utbildningen som är avsedd för upprätthållande av yrkeskompetensen kan också delas i avsnitt på sju timmar.

Enligt lagförslaget skulle kravet på yrkesbehörighet gälla dem som avlägger bussförarkörkort och förare som ger sig in i branschen från den 10 september 2008 och lastbilsförare från den 10 september 2009.

Också efter lagförändringen bör de som avlagt sitt kort och genomgått sin undervisning upprätthålla sitt yrkeskunnande med regelbundna fortbildningskurser.Ytterligare information

regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 1560 28571 eller 040 716 4140