Avdelningen för koncernstyrning

Osastopäällikkö
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Assistent
Assistent
Specialsakkunnig
Systemspecialist
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Administrativ medarbetare
Assistent
Planerare
Specialsakkunnig
Överinspektör
Överinspektör
Överinspektör
Överinspektör
Utvecklingsråd
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Överinspektör
Assistent
Ekonomidirektör
Assistent
Personalchef
Sekreterare
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Högskolepraktikant
Specialsakkunnig
Assistent
Högskolepraktikant
Överingenjör
Avdelningssekreterare
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Sekreterare
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Överinspektör
Inspektör
Regeringsråd
Ledande sakkunnig
Ekonomichef
Regeringsråd
Assistent
trafikråd
Överinspektör
Assistenttiharjoittelija
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Överinspektör
Henkilöstösihteeri
Assistent
Specialsakkunnig

Uppgifter för avdelningen för koncernstyrning

Till ansvarsområdet för avdelningen för koncernstyrning hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) resurser som rör ekonomi och personal,

2) budgeten och planeringen av verksamheten,

3) den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet, resultatmålen och uppföljningen av dem,

4) kvalitetsuppföljningen av lagstiftningen samt lagstiftningsprocessen,

5) beredningen av strategier,

6) beredningsprocessen och samordningen i fråga om Europeiska unionen och andra internationella ärenden,

7) tillsynen av ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet i fråga om hur ekonomisk och verkningsfull den är,

8) skatter och avgifter, upphandlingen av tjänster i enlighet med budgeten, prissättningssystem och statsunderstöd,

9) resultatstyrningen av statsbolagen, fonderna och utvecklingen av affärsverksamhet,

10) bedömningen av ekonomiska konsekvenser;

11) personalpolitiken och ledningssystemen,

12) allmänna frågor som gäller förvaltning och juridik samt dataadministration,

13) samordning av forskning, framförhållning, utvärdering och utredning samt upphandling, och

14) övriga ärenden, om de inte hör till någon annan avdelning eller enhet.