Avdelningen för kunskapshantering

Osastopäällikkö
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Planerare
Specialsakkunnig
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Ledande sakkunnig
Assistent
Överingenjör
trafikråd
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Assistent
Kommunikationsråd
Lagstiftningsråd
Konsultativ tjänsteman
Konsultativ tjänsteman
Råd för internationella ärenden
Överinspektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Assistent
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Högskolepraktikant
Överinspektör
Regeringsråd

Uppgifter för avdelningen för kunskapshantering

Till ansvarsområdet för avdelningen för kunskapshantering hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) digitalisering och datalager,

2) användningen av information inom affärsverksamhet och rätten till information,

3) tjänsteanvändarens säkerhet, beteendereglering och sanktioner, integritetsskyddet och tjänsternas konfidentialitet,

4) tjänsteanvändarnas yttrandefrihet,

5) identitetsförvaltning och elektronisk identifiering, och

6) automatisering och robotisering.