Avdelningen för kunskapshantering

Uppgifter för avdelningen för kunskapshantering

Till ansvarsområdet för avdelningen för kunskapshantering hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) digitalisering och datalager,

2) användningen av information inom affärsverksamhet och rätten till information,

3) tjänsteanvändarens säkerhet, beteendereglering och sanktioner, integritetsskyddet och tjänsternas konfidentialitet,

4) tjänsteanvändarnas yttrandefrihet,

5) identitetsförvaltning och elektronisk identifiering, och

6) automatisering och robotisering.