Avdelningen för tjänsteproduktion

Osastopäällikkö
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman
Ledande sakkunnig
Regeringsråd
Konsultativ tjänsteman
Sekreterare
Assistent
Överinspektör
Ledande specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Assistent
Överinspektör
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Administrativ medarbetare
trafikråd
Kommunikationsråd
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Ledande sakkunnig
Högskolepraktikant
Ledande sakkunnig
Konsultativ tjänsteman

Uppgifter för avdelningen för tjänsteproduktion

Till ansvarsområdet för avdelningen för tjänsteproduktion hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) tjänster och tjänstemarknader,

2) samhällsomfattande tjänster, offentlig service samt rättigheter och konsumentskydd i fråga om dem som använder tjänsterna,

3) näringspolitiken i tjänsteverksamheten och utvecklingen av den inre marknaden,

4) elektronisk handel,

5) apparater och anordningar som behövs för att använda tjänsterna,

6) ärenden som gäller utbildning, kompetens och sociala aspekter, och

7) vädertjänster.