Avdelningen för tjänsteproduktion

Uppgifter för avdelningen för tjänsteproduktion

Till ansvarsområdet för avdelningen för tjänsteproduktion hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) tjänster och tjänstemarknader,

2) samhällsomfattande tjänster, offentlig service samt rättigheter och konsumentskydd i fråga om dem som använder tjänsterna,

3) näringspolitiken i tjänsteverksamheten och utvecklingen av den inre marknaden,

4) elektronisk handel,

5) apparater och anordningar som behövs för att använda tjänsterna, och

6) ärenden som gäller utbildning, kompetens och sociala aspekter.