Enheten för ekonomisk utveckling

Enhetsdirektör
Assistent
Specialsakkunnig
Assistent
Överinspektör
Överinspektör
Överinspektör
Ekonomidirektör
Högskolepraktikant
Regeringsråd
Ledande sakkunnig
Ekonomichef
Överinspektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Assistent

Enhetens uppgifter

Enheten för ekonomisk utveckling svarar för att koncernens verksamhet är ekonomisk och ekonomin planerad.