Uppgifter för enheten för grundläggande tjänster

Enheten för grundläggande tjänster svarar för att alla har tillgång till tjänster i enlighet med de uppställda kvalitetskraven.