Enheten för grundläggande tjänster

Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman
Regeringsråd
Assistent
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Överinspektör
Överinspektör
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Högskolepraktikant
Konsultativ tjänsteman

Uppgifter för enheten för grundläggande tjänster

Enheten för grundläggande tjänster svarar för att alla har tillgång till tjänster i enlighet med de uppställda kvalitetskraven.