Enheten för internationella ärenden

Enhetsdirektör
Överinspektör
Överinspektör
Assistent
Specialsakkunnig
Avdelningssekreterare
Specialsakkunnig
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Överinspektör

Enhetens uppgifter

Enheten» för internationella ärenden svarar för att skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionen och internationella ärenden vid ministeriet är högklassig och resultatgivande.