Enhetens uppgifter

Enheten» för internationella ärenden svarar för att skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionen och internationella ärenden vid ministeriet är högklassig och resultatgivande.