Enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet

Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Assistent
Specialsakkunnig
Kommunikationsråd
Lagstiftningsråd
Konsultativ tjänsteman
Råd för internationella ärenden
Överinspektör
Specialsakkunnig
Överinspektör
Överinspektör

Uppgifter för enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet

Enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet svarar för att kunskap på bred bas kan användas som råvara för affärsverksamhet.