Uppgifter för enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet

Enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet svarar för att kunskap på bred bas kan användas som råvara för affärsverksamhet.