Förvaltningsenheten

Enhetsdirektör
Assistent
Systemspecialist
Administrativ medarbetare
Administrativ medarbetare
Planerare
Utvecklingsråd
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Personalchef
Administrativ medarbetare
Sekreterare
Inspektör
Assistent
Assistenttiharjoittelija
Henkilöstösihteeri
Specialsakkunnig

Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten svarar för att koncernens personalpolitik är god och att förvaltningen fungerar lagligt och effektivt.