Hankkeet ja säädösvalmistelu

Tälle sivulle on listattu linkkejä tuoreimpiin osiossa julkaistuihin asioihin ja asiakirjoihin. Aineistot julkaistaan suoraan ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmästä. 

Lausuntopyynnöt

 

Mikä on Valtioneuvoston hankerekisteri?

Valtioneuvoston hankerekisteri on ministeriöiden ja eduskunnan julkinen verkkopalvelu. Rekisteriin  sisällytetään tiedot ja asiakirjat säädösvalmisteluhankkeista sekä eri asioita koskevista uudistamis- ja kehittämishankkeista.

Hankerekisterissä on myös tiedot ja asiakirjat selvitys, komitea-, toimikunta- tai työryhmätyöskentelystä. Lisäksi erilaiset tutkimuksille puitteita luovat hankkeet ja niihin liittyvät asiakirjat sisällytetään rekisteriin.

Hankerekisteriin on tallennettu myös tiedot valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelinten kokoonpanoista sekä neuvottelukuntien, neuvostojen ja  lautakuntien kokoonpanoista.

Valtioneuvoston hankerekisteri

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.