Hankkeet ja säädösvalmistelu

Tämän osion sisältö

Tähän osioon on koottu tietoja ministeriössä meneillään olevista hakkeista. Pääset tarkastelemaan hankkeita sivun vasemman laidan otsikoiden kautta. Osion tiedot tuotetaan automaattisesti valtioneuvoston hanketietopalveluun, valtioneuvoston asianhallintajärjestelmään ja oikeusministeriön Lausuntopalveluun tallennettujen tietojen perusteella.

Ministeriön kirjaamo (kirjaamo@lvm.fi.) ja asian valmistelija auttavat asiakirjatiedusteluissa.

Tämän sivun sisältö

Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Tiedot tuotetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolle syötettyjen tietojen perusteella.

Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä. Palvelu helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua.

Vireillä olevat lausuntopyynnöt

LVM:n lausunnot Lausuntopalvelu.fi:ssä.

 

Mikä on Valtioneuvoston hankerekisteri?

Valtioneuvoston hankerekisteri on ministeriöiden ja eduskunnan julkinen verkkopalvelu. Rekisteriin  sisällytetään tiedot ja asiakirjat säädösvalmisteluhankkeista sekä eri asioita koskevista uudistamis- ja kehittämishankkeista.

Hankerekisterissä on myös tiedot ja asiakirjat selvitys, komitea-, toimikunta- tai työryhmätyöskentelystä. Lisäksi erilaiset tutkimuksille puitteita luovat hankkeet ja niihin liittyvät asiakirjat sisällytetään rekisteriin.

Hankerekisteriin on tallennettu myös tiedot valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelinten kokoonpanoista sekä neuvottelukuntien, neuvostojen ja  lautakuntien kokoonpanoista.

Valtioneuvoston hankerekisteri

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden ja valtioneuvoston asianhallintajärjestelmään tallennettujen asioiden tietoja. Tietojen tallentamisesta, julkaisemisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.