Henkilöhakemisto

Haapsaari Jani

Specialsakkunnig

Enheten för internationella ärenden

Expertises

  • Samordning av EU-ärenden (trafik, sjöfart, luftfart)
  • Samordning kring IMO (Internationella sjöfartsorganisationen) och ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen)
  • Nordiskt samarbete
  • Kontaktperson i Ålandsärenden
  • Frågor som gäller Europeiska frihandelssammanslutningen EFTA och EES
  • Östersjösamarbete
  • Medelhavssamarbete

Telefon

+358 295 342 067

Mobiltelefon

+358 50 500 1903

tillbaka

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/tietosuoja​​​​​​​   

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)