Henkilöhakemisto

null Paasilehto Antti

Paasilehto Antti

Råd för internationella ärenden

Enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet

Avdelningen för kunskapshantering

Expertises

  • nyttjandet av data i trafikledningen
  • ITS-EU-samordning
  • digitaliserade transporter och nyttjandet av informationsmängder

Telefon

+358 295 342 310

Mobiltelefon

+358 40 532 5657

tillbaka

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Saara Kulmala
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)