Henkilöhakemisto

null Viertävä Katja

Viertävä Katja

Regeringsråd

Säkerhetsenheten

Avdelningen för kunskapshantering

Expertises

  • meriliikenteen turvallisuussääntely ja turvallinen automaatio
  • regleringen av transport av farligt gods

Telefon

+358 295 342 612

Mobiltelefon

+358 40 771 8522

tillbaka

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Saara Kulmala
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)