Henkilöhakemisto

Vornanen Elisa

Specialsakkunnig

Enheten för transport och kompetens

Avdelningen för tjänsteproduktion

Expertises

  • EU-lagstiftning om vägtransportmarknaden
  • avtal om internationella vägtransporter
  • trafiktillstånd för godstransporter på väg
  • kör- och vilotider för vägtransporter

Telefon

+358 295 342 054

Mobiltelefon

+358 50 511 6405

tillbaka

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/tietosuoja​​​​​​​   

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)