Information om brexit inom KM:s förvaltningsområde

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde gäller konsekvenserna av Storbritanniens EU-utträde såväl medborgare som företag och de berör i huvudsak trafik och transport. Den viktigaste enskilda frågan är luftfarten.

Det aktuella läget

Mycket förändrades när Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021. Effekterna av utträdet syns även i vardagen för finländare och företag verksamma i Finland. Den nya relationen mellan EU och Storbritannien är betydligt mer distanserad än tidigare.

På julafton den 24 december 2020 slutförde Europeiska kommissionen och Storbritannien de utdragna förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen.

Den 29 december 2020 beslutade EU-länderna att de tre avtalen som blev klara till julen kan tillämpas temporärt från och med den 1 januari 2021. Rådet fattade beslut om detta genom skriftligt förfarande den 29 december. Syftet var att undvika ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien i samband med övergångsperiodens utgång den 31 december 2020.

Den temporära tillämpningen är avsedd att fortgå högst till den 28 februari 2021. Syftet är att Europaparlamentet ska hinna godkänna avtalen till dess. Därefter ska rådet, det vill säga EU-medlemsstaterna, fatta ett separat beslut om godkännande av avtalen och avtalen träda slutgiltigt i kraft.

Utträdesavtalet och övergångsperioden

EU:s och Storbritanniens utträdesavtal trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Avtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation.

Genom utträdesavtalet fastställdes också en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. 

Mer information