Klimat- och miljöenheten

Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Assistent
Högskolepraktikant
Regeringssekreterare
Specialsakkunnig
Planerare
Överinspektör
Specialsakkunnig

Klimat- och miljöenheten

Klimat- och miljöenheten svarar för att transport- och kommunikationssystemen är energieffektiva och utsläppssnåla och medför liten belastning för miljön.