Klimat- och miljöenheten

Klimat- och miljöenheten svarar för att transport- och kommunikationssystemen är energieffektiva och utsläppssnåla och medför liten belastning för miljön.