Ministeriets kommunikation

Ministeriets kommunikation är en enhet som lyder direkt under kanslichefen och som stöder och biträder ministeriets ledning i ministeriets kommunikationsverksamhet och i kontakten med intressenter. Ministeriets kommunikation planerar, genomför och utvecklar ministeriets övergripande kommunikation. Kommunikationen genomförs utifrån en kommunikationsstrategi.

Ministeriets kommunikation handlägger dessutom ärenden som gäller

1) ministeriets externa kommunikation, mediekommunikation och mediekontakter, kontakten med intressenter samt samhällskampanjer,

2) ministeriets arbetsgemenskapskommunikation,

3) webbkommunikation och kommunikationskanaler i sociala medier,

4) kommunikationssamarbetet inom statsrådet och ministeriets förvaltningsområde,

5) publikationsverksamheten,

6) den visuella profilen, och

7) ministeriets utbildningar i kommunikation.