Muut asiakirjat

Tälle sivulle on listattu ministeriön toimintaan liittyvä asiakirjoja, joita ei ole julkaistu valtioneuvoston hanketietopalvelussa. Tiedot tuotetaan valtineuvoston asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella. 

Kun sivu on tyhjä, verkkoon julkaistuja asiakirjoja ei ole. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjohin liittyvissä tiedusteluissa.

 

LVM; Valtionavustus Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin v2020


Valtionavustus lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon vuodelle 2020 – Ilmoitus ja hakuohjeet

Muualla palvelussa

Vastuualueet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden ja valtioneuvoston asianhallintajärjestelmään tallennettujen asioiden tietoja. Tietojen tallentamisesta, julkaisemisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.