Muut asiakirjat

Tälle sivulle on listattu ministeriön toimintaan liittyvä asiakirjoja, joita ei ole julkaistu valtioneuvoston hanketietopalvelussa. Tiedot tuotetaan valtineuvoston asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella. 

Kun sivu on tyhjä, verkkoon julkaistuja asiakirjoja ei ole. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjohin liittyvissä tiedusteluissa.

 

Valtionavustus Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin v2021 (VN/8272/2021)

Yleisradiota koskevan valtiontukikantelun asiakirjoja (VN/12981/2021)

 

Suomen kirje Euroopan komissiolle valtiontukikanteluun liittyvästä asiakirjajulkisuudesta (VN/12981/2021)

 

Valtionavustus lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon vuodelle 2021 (VN/8272/2021)

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

 

LVM; Valtionavustus Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin v2020 (VN/3630/2020)


Valtionavustus lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon vuodelle 2020 – Ilmoitus ja hakuohjeet (VN/3630/2020)

Muualla palvelussa

Vastuualueet