Nätavdelningen

Osastopäällikkö
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Administrativ medarbetare
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Assistent
trafikråd
Högskolepraktikant
Planerare
trafikråd
Överinspektör
Assistent
Konsultativ tjänsteman
Byråchef
Kommunikationsråd
Specialsakkunnig
Byråfunktionär
Regeringssekreterare
Överinspektör
Specialsakkunnig
Byggnadsråd
Överinspektör
trafikråd
Assistent
Planerare
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Trafikinspektör
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman

Nätavdelningens uppgifter

Till nätavdelningens ansvarsområde hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) de nät och leder som används för att förflytta människor, varor, tjänster och information samt nätmarknader,

2) samordningen av näten med markanvändningen, boendet, tjänsterna och utövandet av näring,

3) miljöärenden och klimatpolitiken,

4) energifrågor och drivkrafter,

5) styrningen och förvaltningen av mobilitet och användningen av näten,

6) frekvenspolitiken,

7) koncessionerna för att bygga och använda nät,

8) konsumentfrågor med anknytning till näten, och

9) internetförvaltningen.