Nätavdelningen

Administrativ medarbetare

Nätavdelningens uppgifter

Till nätavdelningens ansvarsområde hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) de nät och leder som används för att förflytta människor, varor, tjänster och information samt nätmarknader,

2) samordningen av näten med markanvändningen, boendet, tjänsterna och utövandet av näring,

3) miljöärenden och klimatpolitiken,

4) energifrågor och drivkrafter,

5) styrningen och förvaltningen av mobilitet och användningen av näten,

6) frekvenspolitiken,

7) koncessionerna för att bygga och använda nät,

8) konsumentfrågor med anknytning till näten,

9) internetförvaltningen,

10) vädertjänster, och

11) rymdärenden.