Nätregleringsenheten

Enhetsdirektör
trafikråd
Planerare
Överinspektör
Kommunikationsråd
Specialsakkunnig
Överinspektör
Överinspektör
Assistent
Konsultativ tjänsteman

Nätregleringsenhetens uppgifter

Nätregleringsenheten svarar för att näten fungerar under alla förhållanden så störningsfritt och miljövänligt som möjligt.