Nätregleringsenhetens uppgifter

Nätregleringsenheten svarar för att näten fungerar under alla förhållanden så störningsfritt och miljövänligt som möjligt.