Övriga publikationer

Publikationerna på ministeriets webbplats får användas fritt. På förfrågningar angående publikationerna svarar på ministeriet Hannele Sartjärvi, tfn 0295 34 2332, fornamn.efternamn@lvm.fi.