Personregister

Enhetsdirektör
Assistent
Kommunikationsexpert
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Överinspektör
Kommunikationsråd
Ledande sakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Systemspecialist
Kommunikationschef
Specialsakkunnig
Administrativ medarbetare
Administrativ medarbetare
Ministerns specialmedarbetare
Konsultativ tjänsteman
Assistentpraktikant
Administrativ medarbetare
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Ledande sakkunnig
trafikråd
Regeringsråd
Konsultativ tjänsteman
Sekreterare
Högskolepraktikant
Överinspektör
Enhetsdirektör
Överinspektör
Ministerns specialmedarbetare
Ledande specialsakkunnig
Kommunikationschef
Kommunikationsråd
Överinspektör
Assistent
trafikråd
Överingenjör
Överinspektör
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Överinspektör
Utvecklingsråd
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Enhetsdirektör
trafikråd
Specialsakkunnig
Överinspektör
Kommunikationsexpert
Assistent
Specialsakkunnig
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Assistent
Personalchef
Kommunikationsråd
Sekreterare
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Konsultativ tjänsteman
Avdelningschef
Regeringsråd
Assistentpraktikant
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Assistent
Assistent
Specialsakkunnig
Sekreterare
Byråfunktionär
Överingenjör
Kommunikationsråd
Lagstiftningsråd
Visuell designer
Överinspektör
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Regeringsråd
Överinspektör
Högskolepraktikant
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Kommunikationsdirektör
Specialsakkunnig
Assistentpraktikant
Representant på hög nivå
Överinspektör
Lagstiftningsråd
Specialsakkunnig
Inspektör
Överinspektör
Regeringsråd
Cybersäkerhetdirektör
Råd för internationella ärenden
Överinspektör
Överinspektör
Byggnadsråd
Specialsakkunnig
Överinspektör
trafikråd
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Regeringsråd
Avdelningschef
Regeringsråd
Assistentpraktikant
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Högskolepraktikant
Administrativ medarbetare
Avdelningschef
Assistent
Ledande sakkunnig
Ekonomichef
Kommunikationsexpert
Regeringsråd
Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman
trafikråd
Assistentpraktikant
Överinspektör
Ministerns specialmedarbetare
Högskolepraktikant
Överinspektör
Specialsakkunnig
Kommunikationsexpert
trafikråd
Kommunikationsråd
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Trafikinspektör
Specialsakkunnig
Kommunikationschef
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Sekreterare för internationella ärenden
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Högskolepraktikant
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Överinspektör
Assistentpraktikant
Statssekreteraren
Personalsekreterare
Specialsakkunnig
Överinspektör
Regeringsråd
Avdelningschef
Högskolepraktikant
Ledande sakkunnig
Ledande sakkunnig
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman
Planerare

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning