Personregister

Enligt namn

Enhetsdirektör
Administrativ medarbetare
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Avdelningschef
Systemspecialist
Specialsakkunnig
Överinspektör
Assistent
Specialsakkunnig
Administrativ medarbetare
Ministerns specialmedarbetare
trafikråd
Ledande sakkunnig
Administrativ medarbetare
Konsultativ tjänsteman
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Regeringssekreterare
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
trafikråd
Konsultativ tjänsteman
Administrativ medarbetare
Specialsakkunnig
Överinspektör
Specialsakkunnig
Ministerns specialmedarbetare
Regeringsråd
Kommunikationschef
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Lagstiftningsråd
Kommunikationsråd
Specialsakkunnig
Assistent
Överingenjör
Överinspektör
Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman
Enhetsdirektör
Lagstiftningsdirektör
Konsultativ tjänsteman
Regeringsråd
Sekreterare
Assistent
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Administrativ medarbetare
Personalchef
Enhetsdirektör
Assistent
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Avdelningschef
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Assistent
Ministerns specialmedarbetare
Konsultativ tjänsteman
Överingenjör
Kommunikationsråd
Lagstiftningsråd
Visuell designer
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Administrativ medarbetare
Regeringsråd
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Kommunikationsdirektör
Representant på hög nivå
Enhetsdirektör
Lagstiftningsråd
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Regeringssekreterare
Cybersäkerhetdirektör
Råd för internationella ärenden
Överinspektör
Regeringsråd
Enhetsdirektör
Överinspektör
Överinspektör
Specialsakkunnig
Överinspektör
trafikråd
Enhetsdirektör
Regeringsråd
Avdelningschef
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Kommunikationsexpert
Assistent
Ekonomichef
trafikråd
Avdelningschef
Specialsakkunnig
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Specialsakkunnig
Kommunikationsråd
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Trafikinspektör
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Kommunikationschef
Konsultativ tjänsteman
Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman
Ledande sakkunnig
Överinspektör
Specialsakkunnig
Överinspektör
Statssekreteraren
Specialsakkunnig
Personalsekreterare
Överinspektör
Specialsakkunnig
Överinspektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Ledande sakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Assistent
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanaden 4, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning