Personregister

Enhetsdirektör, Regeringsråd
konsultativ tjänsteman
Kanslichefens sekreterare
Administrativ medarbetare
Trafikråd, ledande sakkunnig
avdelningssekreterare
konsultativ tjänsteman
Enhetsdirektör, kommunikationsråd
överinspektöröverinspektör,
Enhetsdirektör, råd för internationella ärenden
chef för Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal
Enhetsdirektör, kommunikationsdirektör
Enhetsdirektör, Regeringsråd
Strategidirektör, kommunikationsråd
ledande sakkunnig i controller-uppgifter
Sekreterare för informationstjänsten
Trafikråd, ledande sakkunnig
trafikinspektör (Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal)
Sekreterare för internationella ärenden

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Fax: 09 160 28596
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (på finska)(Statsrådet)(pdf)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning