Personregister

Enhetsdirektör
Assistent
Kommunikationsexpert
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Överinspektör
Högskolepraktikant
Kommunikationsråd
Konsultativ tjänsteman
Systemspecialist
Kommunikationschef
Specialsakkunnig
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Specialsakkunnig
Administrativ medarbetare
Ministerns specialmedarbetare
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Sekreterare
Administrativ medarbetare
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Planerare
Ledande sakkunnig
trafikråd
Konsultativ tjänsteman
Sekreterare
Överinspektör
Enhetsdirektör
Överinspektör
Ministerns specialmedarbetare
Ledande specialsakkunnig
Kommunikationschef
Kommunikationsråd
Överinspektör
Assistent
trafikråd
Överingenjör
Överinspektör
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Överinspektör
Utvecklingsråd
Högskolepraktikant
Enhetsdirektör
trafikråd
Specialsakkunnig
Överinspektör
Kommunikationsexpert
Assistent
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Personalchef
Kommunikationsråd
Assistent
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Konsultativ tjänsteman
Avdelningschef
Regeringsråd
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Assistent
Specialsakkunnig
Sekreterare
Byråfunktionär
Högskolepraktikant
Överingenjör
Kommunikationsråd
Lagstiftningsråd
Specialsakkunnig
Visuell designer
Överinspektör
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Regeringsråd
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Kommunikationsdirektör
Representant på hög nivå
Överinspektör
Lagstiftningsråd
Specialsakkunnig
Inspektör
Överinspektör
samordning av EU-ärenden
Regeringsråd
Cybersäkerhetdirektör
Råd för internationella ärenden
Överinspektör
Byggnadsråd
Högskolepraktikant
samordning av EU-ärenden
Överinspektör
trafikråd
Enhetsdirektör
Kommunikationsråd
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Avdelningschef
Regeringsråd
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Kommunikationsexpert
Administrativ medarbetare
Avdelningschef
Assistent
Ledande sakkunnig
Ekonomichef
Kommunikationsexpert
Regeringsråd
Enhetsdirektör
trafikråd
Sekreterare
Överinspektör
Ministerns specialmedarbetare
Överinspektör
Specialsakkunnig
Kommunikationsexpert
trafikråd
Kommunikationsråd
Konsultativ tjänsteman
Trafikinspektör
Högskolepraktikant
Specialsakkunnig
Kommunikationschef
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Sekreterare för internationella ärenden
Specialsakkunnig
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Högskolepraktikant
Specialsakkunnig
Högskolepraktikant
Enhetsdirektör
Överinspektör
Assistent
Statssekreteraren
Specialsakkunnig
Personalsekreterare
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Överinspektör
Regeringsråd
Högskolepraktikant
Avdelningschef
Ledande sakkunnig
Ledande sakkunnig
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning