Personregister

Enhetsdirektör, regeringsråd
Kanslichefens sekreterare
Administrativ medarbetare
Trafikråd, ledande sakkunnig
trafikinspektör (Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal)
Enhetsdirektör, kommunikationsråd
Enhetsdirektör, ekonomidirektör
chef för Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal
Enhetsdirektör, förvaltningsdirektör
Enhetsdirektör, trafikråd
Avdelningschef, överdirektör
Enhetsdirektör, kommunikationsdirektör
Sekreterare för informationstjänsten
Sekreterare för informationstjänsten
Trafikråd, ledande sakkunnig
Sekreterare för internationella ärenden

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning