Personregister

Ministerns specialmedarbetare
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Assistentpraktikant
Enhetsdirektör
Överinspektör
Enhetsdirektör
Avdelningschef
Systemspecialist
Kommunikationschef
Specialsakkunnig
Sekreterare
Assistent
Specialsakkunnig
Högskolepraktikant
Administrativ medarbetare
Ministerns specialmedarbetare
Assistentpraktikant
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Högskolepraktikant
Administrativ medarbetare
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Specialsakkunnig
Regeringssekreterare
Planerare
Ledande sakkunnig
Ledande sakkunnig
Specialsakkunnig
trafikråd
Konsultativ tjänsteman
Assistent
Överinspektör
Överinspektör
Specialsakkunnig
Ministerns specialmedarbetare
Ledande specialsakkunnig
Kommunikationschef
Specialsakkunnig
Kommunikationsråd
Specialsakkunnig
Assistent
trafikråd
Överingenjör
Överinspektör
Överinspektör
Utvecklingsråd
Enhetsdirektör
trafikråd
Konsultativ tjänsteman
Regeringssekreterare
Sekreterare
Kommunikationsexpert
Assistent
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Högskolepraktikant
Konsultativ tjänsteman
Administrativ medarbetare
Assistent
Personalchef
Kommunikationsråd
Assistent
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Avdelningschef
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Assistent
Överingenjör
Kommunikationsråd
Lagstiftningsråd
Specialsakkunnig
Visuell designer
Specialsakkunnig
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Regeringsråd
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Kommunikationsdirektör
Representant på hög nivå
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Konsultativ tjänsteman
Regeringssekreterare
Enhetsdirektör
Assistentpraktikant
Cybersäkerhetdirektör
Råd för internationella ärenden
Överinspektör
Specialsakkunnig
Överinspektör
Överinspektör
trafikråd
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Avdelningschef
Regeringsråd
Enhetsdirektör
Enhetsdirektör
Specialsakkunnig
Kommunikationsexpert
Avdelningschef
Assistent
Ledande sakkunnig
Kommunikationsexpert
Regeringsråd
trafikråd
Överinspektör
Överinspektör
Administrativ medarbetare
Specialsakkunnig
Kommunikationsexpert
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Kommunikationsråd
Överinspektör
Specialsakkunnig
Trafikinspektör
Specialsakkunnig
Enhetsdirektör
Kommunikationschef
Konsultativ tjänsteman
Sekreterare för internationella ärenden
trafikråd
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Överinspektör
Specialsakkunnig
Överinspektör
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Personalsekreterare
Överinspektör
Högskolepraktikant
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Överinspektör
Regeringsråd
Lagstiftningsråd
Enhetsdirektör
Ledande sakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Konsultativ tjänsteman

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanaden 4, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Saara Kulmala
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning