Personregister

Enhetsdirektör, Regeringsråd
Enhetsdirektör, regeringsråd
Kanslichefens sekreterare
Administrativ medarbetare
Trafikråd, ledande sakkunnig
Enhetsdirektör, kommunikationsråd
överinspektöröverinspektör,
chef för Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal
Enhetsdirektör, förvaltningsdirektör
Enhetsdirektör, trafikråd
Enhetsdirektör, kommunikationsdirektör
Avdelningschef, överdirektör
Enhetsdirektör, Regeringsråd
Strategidirektör, kommunikationsråd
ledande sakkunnig i controller-uppgifter
Sekreterare för informationstjänsten
Trafikråd, ledande sakkunnig
trafikinspektör (Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal)
Sekreterare för internationella ärenden

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning