Personregister

Kykkänen Seppo

Byråchef

Utvecklingsenheten

Nätavdelningen

Expertises

  • Chef för kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal
  • Biträdande av kanalfullmäktigen för Saima kanal
  • Övervakning av att de förpliktelser som gäller Finland i arrendeavtalet om Saima kanal fullgörs och ansvar för samarbetet med Ryssland
  • Utveckling av sjötrafiken i Saimenregionen i egenskap av företrädare för kommunikationsministeriet
  • Deltagande i trafiksystemarbetet i Saimenregionen i egenskap av företrädare för kommunikationsministeriet

Telefon

0295 34 2580

Mobiltelefon

040 015 2868

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning