Personregister

Huttunen Elina

assistent

Enheten för ekonomisk utveckling

Avdelningen för koncernstyrning

Expertises

  • Granskning av bokföringens riktighet
  • Sakgranskning av utgiftsverifikationer
  • Reseersättningar för resor till EU-kommissionen och EU-rådet
  • Förvaltning av betaltidskort
  • Inkomsthantering
  • Fakturering
  • Användarrättigheter och användarstöd för resehanteringsprogrammet M2
  • Användarrättigheter och användarstöd för hanterings- och arkiveringssystemet Handi för fakturor och dokument

Telefon

0295 34 2147

Mobiltelefon

050 575 9073

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning