Personregister

Jokilehto Tero

Specialsakkunnig

Nätregleringsenheten

Nätavdelningen

Expertises

 • Markanvändning
 • Isbrytning
 • Lotsning
 • Flygplatsnätet
 • Beredskap och förberedelse
 • Utveckling av transportnätet
 • Hamnnätet
 • Transportsystemet i Åboregionen
 • Boende och trafik i Åboregionen
 • Transportsystemet i Tammerforsregionen
 • Boende och trafik i Tammerforsregionen
 • Stationscenterprojektet i Tammerfors
 • Regionansvarig för Västra Finland
 • Bannätet och konkurrensutsättning av spårtrafiken
 • Samordning av sjöfartsfrågor
 • Medlem i havspolitikgruppen vid statsrådets kansli
 • Satelliter

Telefon

0295 34 2782

Mobiltelefon

050 322 7782

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning