Personregister

Siro Laura

Överinspektör

Enheten för ekonomisk utveckling

Avdelningen för koncernstyrning

Expertises

  • Intern kontroll och budgetering
  • Anslagsuppföljning och rapportering
  • Ekonomiförvaltningens stödperson för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsprojekt (TEAS)
  • Bokslutskalkyler och bilagor
  • Kontaktperson för arbetstidsuppföljningen i Kieku-systemet
  • Kieku-användarrättigheter för ekonomiförvaltningen
  • Jotate-användarrättigheter

Telefon

0295 34 2376

Mobiltelefon

040 769 0261

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning