Personregister

Perälä Hanna

Trafikråd

Utvecklingsenheten

Nätavdelningen

Expertises

  • Markanvändning
  • Parlamentariska arbetsgruppen för den riksomfattande trafiksystemplanen
  • Boende och trafik; planläggning; stadspolitik (Nyland och huvudstadsregionen)
  • Regionalpolitik (delegationen för förnyelse i regionerna
  • Sektionen för region- och strukturpolitik)
  • Ämbetsverksreformen (Trafikledsverket och Traficom)
  • Arbetsgruppen för konjunkturer inom byggsektorn (Raksu)

Telefon

0295 34 2007

Mobiltelefon

050 305 0037

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning