Personregister

Virtanen Jenni

assistent

Enheten för ekonomisk utveckling

Avdelningen för koncernstyrning

Expertises

  • Granskning av bokföringens riktighet
  • Sakgranskning av utgiftsverifikationer
  • Reseersättningar för resor till EU-kommissionen och EU-rådet
  • M2-användarrättigheter och M2-användarstöd
  • Handi-användarrättigheter och Rondo-användarstöd
  • Förvaltning av betaltidskort
  • Inkomsthantering
  • Fakturering

Telefon

0295 34 2378

Mobiltelefon

040 072 6378

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Fax: 09 160 28596
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (på finska)(Statsrådet)(pdf)

Information om elektroniska fakturor

Kommunikationsministeriet tar emot enbart elektroniska fakturor

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning