Säkerhetsenheten

Enhetsdirektör
Planerare
Överingenjör
trafikråd
Planerare
Konsultativ tjänsteman
Assistent
Konsultativ tjänsteman
Specialsakkunnig
Assistent
Konsultativ tjänsteman
Konsultativ tjänsteman
Överinspektör
Högskolepraktikant
Regeringsråd

Säkerhetsenhetens uppgifter

Säkerhetsenheten svarar för att tjänsterna och nätverken är trygga för användarna och för dem som bedriver affärsverksamhet.