Strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset

Ministeriön asianhallintajärjestelmä

  • 01.00.20 selonteot ja tiedonannot 
  • 01.10.00 strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset 
  • 07.20 Viestintäpolitiikan hankkeet (selvitykset, tilastot ja tutkimukset) 
  • 08.30 Liikennepolitiikan hankkeet (mm. selvitykset, tilastot, tutkimukset)

Strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.