Styrningsenheten

Enhetsdirektör
Överinspektör
Specialsakkunnig
Sekreterare
Regeringsråd
Specialsakkunnig
Assistent
Högskolepraktikant
Överingenjör
Överinspektör
Specialsakkunnig
Överinspektör
Specialsakkunnig

Styrningsenhetens uppgifter

Styrningsenheten svarar för att koncernen kan ledas strategiskt, effektivt och samordnat.