Tietoa brexitistä LVM:n hallinnonalalla

Suomen ja EU:n tavoitteena on saada voimaan erosopimus, joka varmistaa Britannian hallitun eron unionista. EU lähtee siitä, että erosopimus on paras mahdollinen kompromissi, ja ainoa tapa varmistaa Britannian hallittu ero unionista.

Mikäli sopimus ei tule voimaan, eikä neuvotteluille annettua  määräaikaa pidennetä, päädytään sopimuksettomaan eroon. Tällöin EU:n perussopimusten ja EU-lainsäädännön soveltaminen Britanniaan lakkaa välittömästi. 

Euroopan komissio on antanut useita lainsäädäntöehdotuksia, tiedonantoja ja tiedotteita varautumisesta Britannian EU-eroon. Suomessa jokainen ministeriö ja hallinnonala vastaavat varautumisesta sopimuksettomaan eroon omalta osaltaan.

Komissio antoi 19.12.2018 asetusehdotukset lentoliikenteestä ja lentoturvallisuudesta sekä maanteiden tavaraliikenteestä osana pakettia, jolla varaudutaan Britannian sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista.

Asetukset olisivat voimassa tietyn siirtymäkauden ajan sen varmistamiseksi, että lentoliikenne ja maanteiden tavaraliikenne voisi perusyhteyksien osalta jatkua sopimuksettomassa tilanteessa eropäivän jälkeen. Hallitus antoi eduskunnalle kirjelmät komission asetusehdotuksista 24.1.2019.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Britannian EU-eron vaikutukset kohdistuvat sekä kansalaisiin että yrityksiin ja ne koskevat pääasiassa liikennettä. Keskeisin yksittäinen kysymys on lentoliikenne.

Tarkempaa ohjeistusta sopimuksettoman eron vaikutuksista kansalaisille ja yrityksille löytyy Traficomin sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.