Tietoa brexitistä LVM:n hallinnonalalla

Suomen ja EU:n tavoitteena on saada voimaan erosopimus, joka varmistaa Britannian hallitun eron unionista. EU lähtee siitä, että erosopimus on paras mahdollinen kompromissi, ja ainoa tapa varmistaa Britannian hallittu ero unionista.

EU ja jäsenmaat ovat varautuneet myös siihen, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Tällöin EU:n perussopimusten ja EU-lainsäädännön soveltaminen Britanniaan lakkaa välittömästi. 

Euroopan komissio on antanut useita lainsäädäntöehdotuksia, tiedonantoja ja tiedotteita varautumisesta Britannian EU-eroon. Suomessa jokainen ministeriö ja hallinnonala vastaa varautumisesta sopimuksettomaan eroon omalta osaltaan.

Komissio on antanut asetukset lentoliikenteestä ja lentoturvallisuudesta sekä maanteiden tavaraliikenteestä osana pakettia, jolla varaudutaan Britannian sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista.

Asetukset ovat voimassa tietyn siirtymäkauden ajan sen varmistamiseksi, että lentoliikenne ja maanteiden tavaraliikenne voisi perusyhteyksien osalta jatkua sopimuksettomassa tilanteessa eropäivän jälkeen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Britannian EU-eron vaikutukset kohdistuvat sekä kansalaisiin että yrityksiin ja ne koskevat pääasiassa liikennettä. Keskeisin yksittäinen kysymys on lentoliikenne.

Tarkempaa ohjeistusta sopimuksettoman eron vaikutuksista kansalaisille ja yrityksille löytyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.