Tietosuojakäytännöt ja  tietosuojaselosteet

Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja muun muassa lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelytavat on kuvattu asiakirjassa liikenne- ja viestintäministeriön tietosuojakäytännöt. 

Tämän sivun asiakirjalistaus tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Video: Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Video: Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi
lvm.fi/tietosuoja​​​​​​​   

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)