Tietosuojakäytännöt ja tietosuojaselosteet

Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja muun muassa lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelytavat on kuvattu asiakirjassa liikenne- ja viestintäministeriön tietosuojakäytännöt.

Tämän sivun tiedot tuotetaan automaattisesti valtioneuvoston asianhallintajärjestelmän tietojen perusteella.

Ministeriön kirjaamo (kirjaamo.lvm@gov.fi) ja asian valmistelija auttavat asiakirjatiedusteluissa.

LVM; lvm.fi -sivuilla julkaistavat tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaiset tietosuojaselosteet (VN/18802/2020) 21.8.2020

Tietosuojaseloste, sidosryhmärekisteri, 1.6.2022 päivitetty versio

VN/18802/2020-LVM-10, 29.12.2022, 29.12.2022

Sidosryhmärekisteri - Intressegrupp register - Stakeholder Register 1.6.2022 (pdf)

Tietosuojaseloste, ministeriön järjestämät tilaisuudet, 27.12.2022 päivitetyt versiot

VN/18802/2020-LVM-9, 29.12.2022, 29.12.2022

Ministeriön järjestämät tilaisuudet - Ministeriets evenemang 27.12.2022 (pdf)

Events Organised by the Ministry - Privacy Policy 27.12.2022 (pdf)

Tietosuojaseloste, tiedotetilaukset

VN/18802/2020-LVM-7, 18.9.2020, 18.9.2020

Tiedotetilaukset - Prenumerationer - Subscriptions (pdf)

Tietosuojakäytännöt

VN/18802/2020-LVM-6, 14.9.2020, 14.9.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön tietosuojakäytännöt (pdf)

Data Protection Practices of the Ministry of Transport and Communications (pdf)

Kommunikationsministeriets dataskyddspolicy (pdf)

Tietosuojaseloste, Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu

VN/18802/2020-LVM-4, 7.9.2020, 7.9.2020

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu - Tietosuojaseloste (pdf)

Tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön tekeminen

Jos haluat saada pääsyn tietoihisi tai käyttää muita tietosuojaoikeuksiasi, ota yhteyttä kirjaamoomme. Kerrothan pyynnössäsi, missä asiassa olet asioinut ministeriössä, jotta voimme löytää tietosi. Kysymme sinulta tarvittaessa lisätietoja.

Otathan huomioon, että tietojesi luottamuksellisuuden turvaamiseksi liikenne- ja viestintäministeriön on varmennuttava henkilöllisyydestäsi. Halutessasi voit tehdä tietopyynnön myös henkilökohtaisesti asioimalla valtioneuvoston kanslian kirjaamossa osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Lisätietoa tietosuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Begäran om information enligt dataskyddsförordningen

Om du vill få tillgång till dina uppgifter eller utöva övriga rättigheter när det gäller uppgiftsskydd, kontakta vårt registratorskontor. Var vänlig och ange i vilket ärende du stått i kontakt med ministeriet, så att vi kan hitta dina uppgifter. Vid behov ber ministeriet dig lämna ytterligare uppgifter.

Beakta även att kommunikationsministeriet måste kunna bekräfta din identitet för att kunna garantera uppgifternas konfidentialitet. Du kan också göra en begäran om information genom att personligen besöka statsrådets kanslis registratorskontor på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.

Mer information om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen finns på dataombudsmannens webbplats.

Submitting a request based on the EU General Data Protection Regulation

If you want to access your data or exercise your other data protection rights, please contact our Registry. To help us find your data, please state in your request the matter in which you have contacted the Ministry. We will ask you for more information, if necessary.

Please note that for ensuring the confidentiality of your data, the Ministry of Transport and Communications must prove your identity. You may also make an information request in person by visiting the Government Registry at the Prime Minister’s Office at Ritarikatu 2 B, 00710 Helsinki.

Further information about your rights based on data protection legislation is available on the website of the Data Protection Ombudsman.

Video: Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Video: Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/tietosuoja​​​​​​​