Utvecklingsenheten

Enhetsdirektör
Konsultativ tjänsteman
trafikråd
Assistent
Konsultativ tjänsteman
Byråchef
Byråfunktionär
Byggnadsråd
trafikråd
Konsultativ tjänsteman
Trafikinspektör

Utvecklingsenhetens uppgifter

Utvecklingsenheten svarar för att näten och nätmarknaderna erbjuder en hållbar grogrund för tjänster.