Utsläppen från trafiken ska halveras fram till 2030 – ett brett urval av metoder behövs Pressmeddelande 27.10.2020 14.05 fi sv en ...
Budgetmanglingen: Investeringar i väg-, spår - och sjötransportprojekt Pressmeddelande 16.09.2020 16.52 fi sv en ...
Kollektivtrafiken får ytterligare 111 miljoner euro i coronastöd i tilläggsbudgeten Pressmeddelande 23.10.2020 15.42 fi sv en ...
Ändringar i körkortsförordningen Pressmeddelande 22.10.2020 14.46 fi sv en "> ...
Lagarna om lätta bilar upphävs Pressmeddelande 22.10.2020 13.52 fi sv en "> ...
Regeringen föreslår stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar Pressmeddelande 22.10.2020 13.45 fi sv en ...
Regeringsproposition om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice återtas Pressmeddelande 22.10.2020 13.48 fi sv en ...
Juhapekka Ristola och Sabina Lindström fortsätter som avdelningschefer Pressmeddelande 22.10.2020 13.44 fi sv en ...
Ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning på remiss Pressmeddelande 21.10.2020 12.35 fi sv en ...
Klockan ställs om till vintertid söndagen den 25 oktober Pressmeddelande 21.10.2020 10.45 fi sv en ...
En rapport från arbetsgruppen för fossilfria transporter och Aalto-universitetets utredning av handeln med utsläppsrätter för trafiken offentliggörs den 27 oktober – välkommen att följa ett...
Temporär lag om skrotningspremie för personbilar på remiss Pressmeddelande 14.10.2020 13.20 fi sv en ...
Flera ändringar i lagstiftningen om taxitrafik föreslås Pressmeddelande 15.10.2020 13.40 fi sv en ...
Fordonslagen ska anpassas till EU-regleringen Pressmeddelande 15.10.2020 13.50 fi sv en ...
Förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse som televiseras sänds på remiss Pressmeddelande 15.10.2020 09.30 fi sv en ...
Kommunikationsministeriet föreslår för finanspolitiska ministerutskottet att förhandlingarna om ett projektbolag för den östliga förbindelsen fortsätter utifrån järnvägsförbindelsen...
Ny information om effekterna av åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp Pressmeddelande 08.10.2020 16.30 fi sv en ...
Mot kolneutrala städer – staten samt Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner har ingått MBT-avtal Pressmeddelande 09.10.2020 13.51 fi sv ...
EU:s transportministrar diskuterade en pandemiplan för godstrafiken – minister Harakka lyfte fram enhetliga coronatestintyg inom EU som mål Pressmeddelande 08.10.2020...
Arbetsgruppen för digital luftfart: Utnyttjande av digital information i nyckelposition i utvecklingen av luftfarten Pressmeddelande 08.10.2020 15.30 fi sv...