Spaniens förste vice premiärminister Nadia Calviño besöker Finland Pressmeddelande 24.09.2021 16.02 fi sv en ...
Prognos: Utsläppen från vägtrafiken minskar något snabbare än väntat – orsaken är att elbilar blir allt vanligare Pressmeddelande 20.09.2021 19.00 fi sv ...
Myndighetstjänsten för det europeiska positioneringssystemet Galileo tas i bruk i Finland 2024 – beredningen av lagstiftning om tjänsten PRS inleds Pressmeddelande ...
Minister Harakka: EU:s åtgärder för att minska utsläppen från trafiken ska vara effektiva och rättvisa Pressmeddelande 15.07.2021 16.49 fi sv en ...
Minister Harakka: Data är en oändlig resurs även i en utsläppssnål framtid Pressmeddelande 23.09.2021 09.00 fi sv en ...
Mari Starck blir direktör för säkerhetsenheten Pressmeddelande 22.09.2021 08.41 fi sv ...
Energi- och transportministrarna till EU:s ministermöten i Slovenien 22–23 september Pressmeddelande 21.09.2021 16.12 fi sv en ...
Ny information om distansarbetets och trafiktjänsternas inverkan på växthusgasutsläpp Pressmeddelande 17.09.2021 16.55 fi sv en ...
Ändringar som EU kräver införs i lagen om bredbandsstöd – utlåtanden begärs om lag- och förordningsutkast Pressmeddelande 16.09.2021 16.30 fi sv en ...
Det föreslås att anskaffningsstödet för elbilar och konverteringsstöden ska förlängas med en månad – utlåtanden begärs före den 21 september Pressmeddelande 17.09.2021...
Utredning: Utvecklingen av mobilitetstjänsterna förutsätter nya slags styrmedel Pressmeddelande 17.09.2021 10.58 fi sv ...
Studie: Främjande av gång och cykling kräver nytt tänkande Pressmeddelande 16.09.2021 09.22 fi sv ...
Kommunikationsministeriet vill få in kommentarer om upphandling av tjänster inom persontågstrafiken Pressmeddelande 08.09.2021 15.13 fi sv en ...
Pasi Ovaska blir direktör för enheten för ekonomisk utveckling Pressmeddelande 07.09.2021 13.42 fi sv ...
Ministerarbetsgrupp för styrning av utvecklingen av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen Pressmeddelande 03.09.2021 15.40 fi sv ...
Riksdagens ställningstagande: De anslag som behövs för genomförandet av Trafik 12 -planen ska beaktas i planen för de offentliga finanserna och i budgetpropositionerna ...
Lagförslag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem till riksdagen Pressmeddelande 02.09.2021 16.20 fi sv en ...
Forumet för digitalisering av logistiken säkerställer Finlands ledande ställning i digitaliseringen av logistik Pressmeddelande 02.09.2021 16.00 fi sv ...
Minister Harakka diskuterade EU:s klimatpaket med aktörerna inom transportsektorn Pressmeddelande 31.08.2021 15.05 fi sv ...
Minister Harakka träffade på nytt företrädare för elsparkcykelföretag –begränsningarna nattetid utvidgas Pressmeddelande 01.09.2021 10.45 fi sv en ...