Tiedon hyödyntäminen

Internetiin kerääntyy dataa jatkuvasti, valtavia määriä ja useista eri lähteistä, esimerkiksi digitaalisten palveluiden käytöstä ja erilaisista koneista ja laitteista.

Digitalisaatiossa ei ole kyse vain erilaisten teknologisten sovellusten tai uusien palvelujen kehittymisestä, vaan myös niiden laajamittaisesta hyödyntämisestä.

Avoin tieto ja jatkuvasti kehittyvät suurten tietomassojen hyödyntämismenetelmät tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia niin liiketoiminnalle kuin yhteiskunnalle. Julkisen tiedon saatavuus on yhteiskunnan palvelukehityksen ja innovaatiotoiminnan sekä yhteiskunnan läpinäkyvyyden kannalta tärkeä tekijä.

Julkisin varoin kustannetut tietoaineistot kansalaisten ja yritysten käyttöön

Tavoite on, että julkisin varoin kustannetut tietoaineistot olisivat kansalaisten, yritysten ja muiden organisaatioiden käytettävissä. Myös yrityksillä on merkittäviä tietovarantoja. Niiden jakamisella olisi mahdollista entisestään tehostaa tietovarantoihin nojautuvaa sovellus- ja palvelukehitystä.

Suurten tietoaineistojen tehokkaampi hyödyntäminen on yksi hallituksen kärkihankkeen, Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, toimenpiteistä. Hanke keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen.