Tieto-osasto

Tieto-osaston tehtävät

Tieto-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) digitalisaatiota ja tietovarantoja;

2) tiedon käyttöä liiketoiminnassa ja oikeutta tietoon;

3) palveluiden käyttäjän turvallisuutta, käyttäytymisen sääntelyä ja sanktioita, yksityisyydensuojaa ja palveluiden luottamuksellisuutta;

4) palveluiden käyttäjän sananvapautta;

5) identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista; ja

6) automatisaatiota ja robotisaatiota.