Tieto-osasto

Harjoittelija (yliopisto)

Tieto-osaston tehtävät

Tieto-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) digitalisaatiota ja tietovarantoja;

2) tiedon käyttöä liiketoiminnassa, tiedon yhteentoimivuutta ja oikeutta tietoon;

3) palveluiden käyttäjän turvallisuutta, käyttäytymisen sääntelyä ja sanktioita sekä yksityisyydensuojaa ja palveluiden luottamuksellisuutta;

4) kyberturvallisuutta;

5) palveluiden käyttäjän sananvapautta;

6) identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista;

7) automaatiota ja robotisaatiota;

8) ajoneuvojen tekniikkaa;

9) vaarallisten aineiden kuljetusta.