Tietoa brexitistä LVM:n hallinnonalalla

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Britannian EU-eron vaikutukset kohdistuvat sekä kansalaisiin että yrityksiin ja ne koskevat pääasiassa liikennettä. Keskeisin yksittäinen kysymys on lentoliikenne.

Ajankohtainen tilanne

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkaa vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tulee voimaan 1.2.2020 alkaen. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on se, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia mm. yhteistyöjärjestelyistä koskien liikennettä. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä. Suomen kansainvälisen saavutettavuuden kannalta tärkeää on sopia toimivista lentoliikenteen yhteistyöjärjestelyistä (ml. jatkolentoyhteyksistä).

Lisätietoa

Liikenteen ja viestinnän osalta tarkempaa ohjeistusta kansalaisille ja yrityksille löytyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.