Tietoturva ja tietosuoja

Yhä useammat liikenteen palvelut ja lähes kaikki viestinnän palvelut ovat sidoksissa tieto- ja viestintäinfrastruktuurin toimintaan. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa viestintäverkkojen ja -palveluiden tietoturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja strategiatyöstä.

Tavoitteena on varmistaa ja edistää kansalaisten, elinkeinoelämän ja julkishallinnon luottamusta tietoyhteiskunnan palveluiden turvallisuuteen. Luottamus perustuu muun muassa palveluiden helppokäyttöisyyteen, riittävään yksityisyyden suojan varmistamiseen sekä sisältöjen aitouteen.

Kansallisena tietoturvallisuusviranomaisena toimii Viestintävirasto 

Sähköisen viestinnän tietosuojaa valvovat Viestintävirasto ja tietosuojavaltuutettu. Rikosten esitutkinta kuuluu aina poliisin tehtäviin.

Ministeriöstä myös osallistutaan aktiivisesti Euroopan verkko- ja tietoturvallisuusviraston (ENISA) toimintaan. Virasto toimii jäsenvaltioiden ja EU:n elimien apuna tietoturva-asioissa.  Viraston tavoite on edistää EU:n sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.