Toimikunnat, neuvottelukunnat, lautakunnat

01.50. Neuvottelukunnat (ohjaukseen liittyvät) 
05.00 toimikunnat, neuvottelukunnat, lautakunnat

Toimikunnat, neuvottelukunnat, lautakunnat

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.