Toimikunnat, neuvottelukunnat, lautakunnat

01.50. Neuvottelukunnat (ohjaukseen liittyvät) 
05.00 toimikunnat, neuvottelukunnat, lautakunnat

Asia: Saimaan kanavan neuvottelukunta 2017 - 2022 LVM057:00/2017

Asiaryhmä: 05.00. Toimikunnat, neuvottelukunnat ja lautakunnat
Kuvaus: Neuvottelukunnan tehtävä on tuottaa lausuntoja ja kannanottoja Saimaan kanavan sekä Saimaan vesiliikenteen kehittämiseksi.
Asianumero: LVM/995/05/2017
Kirjattu: 12.05.2017
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Matomäki Heli
Osasto: Verkko-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.