Toimilupa-asiat

Ministeriön asianhallintajärjestelmä

  • 07.10 Toimiluvat (kaikki) 
  • 07.10.30 verkkotoimiluvat 
  • 07.10.00 ohjelmistotoimiluvat 
  • 07.10.10 postitoimiluvat 
  • 07.10.20 radiotoimiluvat

Asia: TV-ohjelmistotoimilupien julistaminen haettavaksi

Asiaryhmä: 07.10.00. Ohjelmistotoimiluvat
Kuvaus: Valtioneuvosto julistaa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 9 §:n nojalla haettavaksi TV-lähetyskapasiteettia UHF-taajuusalueelta kanavanipuista B, C, E, D ja H.
Asianumero: LVM/1184/07/2014
Kirjattu: 04.06.2014
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Wirén Sini
Osasto: Viestintäpolitiikan osasto

Muualla palvelussa

Vastuualueet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.