Toimilupa-asiat

07.10 Toimiluvat (kaikki) 
07.10.30 verkkotoimiluvat 
07.10.00 ohjelmistotoimiluvat 
07.10.10 postitoimiluvat 
07.10.20 radiotoimiluvat

Asia: Radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun asetuksen päivittäminen kevät 2013 ja siihen liittyvä radiotoimilupakierros syksy 2013

Muualla palvelussa

Vastuualueet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.