Toimilupa-asiat

Ministeriön asianhallintajärjestelmä

  • 07.10 Toimiluvat (kaikki) 
  • 07.10.30 verkkotoimiluvat 
  • 07.10.00 ohjelmistotoimiluvat 
  • 07.10.10 postitoimiluvat 
  • 07.10.20 radiotoimiluvat

Asia: Verkkotoimilupa 450 MHz taajuusalueelle Ahvenanmaan maakunnassa/Nätkoncession för 450 MHz frekvensområdet i landskapet Åland

Muualla palvelussa

Vastuualueet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.